ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор во Охрид под закуп бр.1/2022

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр. 1/2022 за деловен простор на ул. ,,Кеј Маршал Тито бб,, – локалитет Билјанини Извори во Охрид (30.05.2022)

Деловниот простор се издава на определено време од 5 (пет) години, со можност за обновување на Договорот.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст на Повикот.

Јавниот повик трае од 30.05.2022 до 08.06.2022

Share This