Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено и неопределено време (09.08.2022)

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено и неопределено време

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на работници на определено и неопределено време.

  • Вработување на 9 работници на определено време до 31.12.2022. Огласот трае 3 работни дена. Преземете го огласот ТУКА
  • Вработување на 1 работник (Раководител-внатрешен ревизор) на неопределено време. Огласот трае 7 работни дена. Преземете го огласот ТУКА
  • Вработување на 14 работници на неопределено време. Огласот трае 3 работни дена. Преземете го огласот ТУКА

Огласот е објавен денес (09.08.2022).

 

Share This