Завршени

Гостивар

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Гостивар Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Гостивар е изграден објект со 70 стана, а вредноста на градбата изнесува 79 милиони денари.

Прочитај повеќе

Македонски Брод

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Македонски Брод Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонски Брод е објектот 6.15 УЕ бр.2 со 10 станови, катност на објектот е приземје + 2 ката

Прочитај повеќе

Прилеп 

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Прилеп Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Прилеп е изграден објектот Блок 2-4 Точила – 76 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката.

Прочитај повеќе

Демир Хисар

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Демир Хисар Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Демир Хисар е изграден објектот Блок 2 (5а) со 25 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката + поткровје.  

Прочитај повеќе

Ресен

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Ресен Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Ресен е изграден објектот Кумсал 2 со 18 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката.

Прочитај повеќе

Штип

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Штип  Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Штип е изграден објектот Б-10 во населба Сењак 2. Објектот е со 91 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 3502 м2.

Прочитај повеќе

Кочани

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Кочани Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кочани се изградени следните објекти: На улица „13-та Бригада“ – Драчевик Б 2.1. Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 3 ката + потпокрив и вкупна […]

Прочитај повеќе

Берово

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Берово  Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Берово е изграден објект на улица „Моша Пијаде“ ББ. Објектот е со 51 стан, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 2098 м2.

Прочитај повеќе

Македонска Каменица

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Македонска Каменица Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонска Каменица е изграден објект на улица „Првомајска“ ББ – зграда 1 Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката + потпокрив и вкупна […]

Прочитај повеќе

Кавадарци

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Кавадарци Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кавадарци е изграден објект на улица „Блажо Алексов“ ББ – Б-2. Објектот е со 30 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката + потпокрив и вкупна корисна површина […]

Прочитај повеќе