Архива на огласи за деловен простор

Објава 11/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кавадарци може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кичево може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2021-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Тетово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2021-ШТ за издавање на деловен простор под закуп во Штип по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-ШТ за издавање на деловен простор под закуп во Штип по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Штип може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2021-КO за издавање на деловен простор под закуп во Кочани по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2021-КO за издавање на деловен простор под закуп во Кочани по пат на електронско јавно наддавање (25.08.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кочани може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 3/2021-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (30.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2021-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (30.07.2021) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на […]

Прочитај повеќе

Објава 10/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 10/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе