Известувања

Известувања за разни настани

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 31 работник на определено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. […]

Прочитај повеќе

АДИССПДП предложи намалување на закупнините за деловните простории

Од во Известувања со 0 Comments

  АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката- Скопје ќе и предложи на Владата намалување на закупнината на деловните простории на Друштвото, и тоа во целиот период на траење на мерките за заштита и превенција од вирусот КОВИД- 19. На овој начин, закупците на угостителски објекти би плаќале […]

Прочитај повеќе

Исчистени и дезинфицирани гаражите на АДСДП

Од во Известувања со 0 Comments

Темелно се исчистени и дезинфицирани катните гаражи со кои стопанисува АДСДП („Разловечко Востание’’, „Креснено Востание’’,„Смилевски Конгрес’’и „Солунски Конгрес’’).  Во интерес на заштита на нашите корисници постапката на дезинфекција редовно се повторува, односно се врши еднаш неделно и тоа со третман кој ги уништува сите бактерии и штетни патогени микроорганизми на површините.  АДСДП континуирано се грижи […]

Прочитај повеќе

Дезинфекција на објектите на АДСДП

Од во Известувања со 0 Comments

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката спроведува темелна, вонредна дезинфекција на 20 социјални згради лоцирани низ целата територија на државата, 4 катни гаражи со кои стопанисува, 11 подружници, како и Дирекцијата.Акцијата е во согласност со препораките на Владата за заштита и превентива од вирусот КОВИД-19.Станува збор  […]

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 11 работници на неопределено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. Огласот […]

Прочитај повеќе