Јавен оглас за потреба од вработување на 5 работници на неопределено време (25.06.2024)

Од во Известувања со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 5 работници на неопределено време.

За повеќе информации преземете го Текстот

Share This