Изградени социјални станови во Кичево

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кичево е изграден објектот „Календарица 2“

Објектот е со 32 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 1371 м2.

Share This