Изградени социјални станови во Македонска Каменица

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонска Каменица е изграден објект на улица „Првомајска“ ББ – зграда 1

Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката + потпокрив и вкупна корисна површина од 1288 м2.

Share This