Архива на огласи за деловен простор

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.4/2023 (14.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (14.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 03/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 03/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ОДЛУКА за ппоништување на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.1/2023 (19.06.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ОДЛУКА за поништувањење на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (19.06.2023) За подетални информации за одлуката, преземете ја Одлуката.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.1/2023 (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (10.05.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (10.05.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.02.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 09/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 09/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (16.12.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје, објект Катна Гаража „Солунски Конгрес“, по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022) За деловните простории во објектот Катна Гаража „Солунски Конгрес“  што се предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат […]

Прочитај повеќе

Објава 2/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (10.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 2/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (10.10.2022) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на […]

Прочитај повеќе

Објава 08/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 08/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе