Архива на огласи за деловен простор

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ги известува сите заинтересирани правни и физички лица (домашни и странски) дека: Врз основа на Одлука бр.02-2903/1 од 17.05.2024 година се продолжува рокот за пријавување за Објавата бр.02/2024 за издавање на деловен простор под закуп по […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2024 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (04.03.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (04.03.2024) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.5/2023-T (25.10.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (25.10.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 04/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (24.10.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 04/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (24.10.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.4/2023 (14.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (14.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 03/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 03/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе