Гостивар

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Гостивар

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Гостивар е изграден објект со 70 стана, а вредноста на градбата изнесува 79 милиони денари.

Share This