Изградени социјални станови во Берово 

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Берово е изграден објект на улица „Моша Пијаде“ ББ.

Објектот е со 51 стан, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 2098 м2.

Share This