Изградени социјални станови во Кочани

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кочани се изградени следните објекти:

  • На улица „13-та Бригада“ – Драчевик Б 2.1. Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 3 ката + потпокрив и вкупна корисна површина од 1168 м2.
  • Објектот Драчевик Б 2.2 XIII Бригада со 43 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката + поткровје.
Share This