Известувања

Известувања за разни настани

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време (19.07.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на 3 работници на неопределено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 3 работници на неопределено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. […]

Прочитај повеќе

Вратени во сопственост објекти на ИВЗ

Од во Известувања со 0 Comments

  Врз основа на правосилни решенија донесени од страна на Комисијата за денационализација при Министерството за финансии, недвижните имоти  Капан ан и Безистен во Старата скопска чаршија  вратени се во сопственост на барателот Исламска верска заедница – Муфтивство Скопје. Во рамки на  имотот  со кој досега стопанисуваше АД за изградба и стопанисување со станбен и […]

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работник на неопределено време (11.06.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работник на неопределено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на работник на неопределено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. Огласот […]

Прочитај повеќе

Финализирана изградбата на социјалната зграда во Пробиштип (01.06.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

  Финализирана изградбата на социјалната зграда во Пробиштип На објектот кој е прв со ваква намена во градот наскоро треба да се изврши првиот интерен технички преглед. Зградата ќе овозможи дом на 48 семејства од социјално ранливите категории. Во овој, како и во сите останати објекти , АДИССДП обрнува особено внимание на инвалидизираните лица, односно […]

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време (07.05.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 3 работници на определено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. […]

Прочитај повеќе

Назначен службеник за млади во АДИССДП (29.04.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Назначен службеник за млади во АДИССДП Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики за назначување на  лице одговорно за работењето на Kанцеларијата на млади за координирање, спроведување и следење за прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата, АДСИССДП го назначи  Филип Петрушевски. Контакт: filip.petrushevski@outlook.com

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 3 работници на определено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. Огласот […]

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 31 работник на определено време. За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување. […]

Прочитај повеќе

АДИССПДП предложи намалување на закупнините за деловните простории

Од во Известувања со 0 Comments

  АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката- Скопје ќе и предложи на Владата намалување на закупнината на деловните простории на Друштвото, и тоа во целиот период на траење на мерките за заштита и превенција од вирусот КОВИД- 19. На овој начин, закупците на угостителски објекти би плаќале […]

Прочитај повеќе

Исчистени и дезинфицирани гаражите на АДСДП

Од во Известувања со 0 Comments

Темелно се исчистени и дезинфицирани катните гаражи со кои стопанисува АДСДП („Разловечко Востание’’, „Креснено Востание’’,„Смилевски Конгрес’’и „Солунски Конгрес’’).  Во интерес на заштита на нашите корисници постапката на дезинфекција редовно се повторува, односно се врши еднаш неделно и тоа со третман кој ги уништува сите бактерии и штетни патогени микроорганизми на површините.  АДСДП континуирано се грижи […]

Прочитај повеќе