Огласи во тек за деловен простор

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ги известува сите заинтересирани правни и физички лица (домашни и странски) дека: Врз основа на Одлука бр.02-2903/1 од 17.05.2024 година се продолжува рокот за пријавување за Објавата бр.02/2024 за издавање на деловен простор под закуп по […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе