Огласи во тек за деловен простор

Објава 01/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.02.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе