Јавен оглас за потреба од вработување на работник на неопределено време

Од во Известувања со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на работник на неопределено време.

За повеќе информации преземете го текстот

Share This