Оглас бр. 10/2019-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.10.2019 до 22.10.2019

Share This