Оглас бр. 12/2019-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 12/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2019)

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 16.12.2019 до 23.12.2019

Share This