Оглас бр. 1/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Предмет на јавното наддавање се:

7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата  и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 25.01.2021 до 01.02.2021

Share This