Оглас бр. 2/2021-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2021-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021)

Предмет на јавното наддавање е 1 изграден стан со подрум во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 01.03.2021 до 08.03.2021

Share This