Оглас бр. 3/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.04.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 3/2021-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.04.2021)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 12.04.2021 до 19.04.2021

Share This