НЕ за насилство врз жени во политиката (13.09.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

НЕ за насилство врз жени во политиката

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје се приклучува на кампањата за подигнување на јавната свест за елиминиција на насилство врз жени во политиката под слоганот „Заокружи НЕ за насилство врз жени во политиката’’. Станува збор за прашање кое ги обединува сите жени кои влегле во политика на кое било ниво: женски форуми, локални совети, политички партии, пратенички, министерки, а кое сега, во пресрет на локалните избори особено добива на актуелност.„Треба да се спротиставиме и и да го осудиме секој вид насилство, затоа што тоа е од ислучителна важност за целото општество, како и за нашиот политички напредок’’ е ставот на Генералниот директор на АДИССДП , Кристијан Трајковски.

Кампањата е дел од проектот WoMen Lead: Унапредување на родовата еднаквост преку политичко учество на жените, имплементиран од Националниот демократски институт (НДИ), а финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна поддршка (Сида).

Share This