Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022)

За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 26.01.2022 до 04.02.2022

Share This