Оглас бр. 4/2022-СК за продажба на станови и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 стана и 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 23.06.2022 до 30.06.2022

Станот на ул. Видео Смилевски Бато бр.51-2/26 може да се види на лице место на ден 27.06 2022 година (понеделник,) од 10:00-14:00h, а станот на ул. Благоја Стефковски” бр.27-2/7 може да се види на ден 28.06 2022 година (вторник) од 10:00-14:00h.

Гаражните места можат да се видат на лице место по претходен договор со лицата за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Срѓан Александров тел. 077/513-015.

Стан во Ново Лисиче на ул. “Видое Смилевски Бато”, бр. 51


Стан во населба Маџари на ул. “Благоја Стефковски”, бр.27, Маџари, Скопје

Share This