Оглас бр. 4/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 23.06.2022 до 30.06.2022

Share This