Оглас бр. 4/2022-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments


Оглас бр. 4/2022-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Предмет на јавното наддавање се 2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ, на “Карпош Вojвода”, бб (објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8), во Охрид

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 23.06.2022 до 30.06.2022

Share This