Објава 07/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 07/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години. Деловниот простор се издава во видена состојба. За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст на објавата. Пријавувањето зa учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk Објавата трае од 26.08.2022 до 05.09.2022 Во продолжение погледнете ја галеријата со слики од деловните простории во Скопје што се наоѓаат на ул.Филип Втори Македонски.
Share This