Архива на огласи за станбен простор

ОГЛАС БР. 4/2024-СК ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ГРАДБА СО ГАРАЖНИ МЕСТА И ГОТОВИ ГАРАЖНИ МЕСТА ВО СКОПЈЕ ПО ПАТ НА УСНО ПОЗИТИВНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (26.06.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  45 (четириесет и пет) стана со паркинг места и 2 (две) гаражни (паркинг) места  во Скопје Почитувани, Ве известуваме дека термините за лицитација се променети и тоа: Лицитациите кои требаше да се одржат на 18.07 2024 година (четврток), за 40м2, ќе се одржат на 15.07 2024 година (понеделник) и Лицитациите […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 26.08.2022 до 02.09.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место секој […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 27.07.2022 до 03.08.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2022-СК за продажба на станови и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 стана и 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 23.06.2022 до […]

Прочитај повеќе