Исчистени и дезинфицирани гаражите на АДСДП

Од во Известувања со 0 Comments

Темелно се исчистени и дезинфицирани катните гаражи со кои стопанисува АДСДП („Разловечко Востание’’, „Креснено Востание’’,„Смилевски Конгрес’’и „Солунски Конгрес’’). 

Во интерес на заштита на нашите корисници постапката на дезинфекција редовно се повторува, односно се врши еднаш неделно и тоа со третман кој ги уништува сите бактерии и штетни патогени микроорганизми на површините. 

АДСДП континуирано се грижи за хигиената на гаражите, а акциите на чистење се во рамките на редовните годишни програми на  Друштвото. Со специјални средства кои покрај својата голема ефикасност се потполно безбедни за околината,  беа исчистени и дезинфицирани  лифтовите, скалишниот простор, заштитните огради, патеките на движење, гелендрите, а исфрлени се и големи количества смет и отпадоци.

Share This