Универзалната сала во Прилеп изнајмена на два спортски клуба (15.10.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Универзалната сала во Прилеп изнајмена на два спортски клуба

Агенцијата за млади и спорт  е покровител на денеска склучените договори за изнајмување на Универзалната сала  во Прилеп  меѓу АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката  и  два спортски клуба од градот  – АД Ракометен клуб Прилеп АД  Прилеп и Здружение кошаркарски клуб  МЕГА БАСКЕТ Прилеп.

Според Генералниот директор на Друштвото – Кристијан Трајковски и Директорот на Агенцијата за млади и спорт – Наумче Мојсовски, основна цел е  понатамошно успешно  развививање на спортот во градот преку создавање услови за тренинг и спортски активности.

АДИССДП која стопанисува со Универзалната сала во Прилеп на овој начин продолжува со  својот придонес во   унапредување на физичката култура и грижа за здравјето.

Share This