Дом

Оглас 05/2024-ОХ за продажба на четири станбени единици во Дебар

Од во Огласи во тек за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2024-OХ (Дебар) за продажба на изграден станбен простор со подруми ВО ОХРИД по пат на УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СЕ 4 СТАНА За подетални информации за огласот превземете интегрален текстOH_Oglas_5-2024 (2)   Јавното наддавање ќе се одржи на ден  12.08.2024 година ( понеделник )  со почеток во 09:00 часот во […]

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на работник на неопределено време

Од во Известувања со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на работник на неопределено време. За повеќе информации преземете го текстот

Прочитај повеќе

Јавен оглас за потреба од вработување на 5 работници на неопределено време (25.06.2024)

Од во Известувања со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 5 работници на неопределено време. За повеќе информации преземете го Текстот

Прочитај повеќе

ОГЛАС БР. 4/2024-СК ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ГРАДБА СО ГАРАЖНИ МЕСТА И ГОТОВИ ГАРАЖНИ МЕСТА ВО СКОПЈЕ ПО ПАТ НА УСНО ПОЗИТИВНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (26.06.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  45 (четириесет и пет) стана со паркинг места и 2 (две) гаражни (паркинг) места  во Скопје Почитувани, Ве известуваме дека термините за лицитација се променети и тоа: Лицитациите кои требаше да се одржат на 18.07 2024 година (четврток), за 40м2, ќе се одржат на 15.07 2024 година (понеделник) и Лицитациите […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (03.10.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Објава 08/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 08/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 07/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 07/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 26.08.2022 до 02.09.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место секој […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе