Огласи за деловен простор

Објава 15/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кичево може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 15/2021-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 15/2021-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Тетово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 15/2021-ШТ за издавање на деловен простор под закуп во Штип по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 15/2021-ШТ за издавање на деловен простор под закуп во Штип по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Штип може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 14/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 14/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Прилеп може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Велес може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 13/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 13/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (20.09.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Куманово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе