Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 11/2019-БТ за продажба на станбен простор во Битолапо пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 11/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019) Предмет на јавното наддавање се 21 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 11/2019-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 11/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 13.11.2019 до 20.11.2019

Прочитај повеќе

Оглас бр. 11/2019-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 11/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019) Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“ Погледнете го Каталогот за објектите За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.   Огласот е отворен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 11/2019-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 11/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.11.2019) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог). За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 13.11.2019 […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 18 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 8 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови. Погледнете ги становите тука. 1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2019-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог). За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 15.10.2019 […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2019-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019) Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“ Погледнете го Каталогот за објектите За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.   Огласот е отворен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2019-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 15.10.2019 до 22.10.2019

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2019-БТ за продажба на станбен простор во Битолапо пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019) Предмет на јавното наддавање се 25 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст , пријавата и изјавата. За дополнителни информации преземете […]

Прочитај повеќе