Социјални ФП1674

Гостивар

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Гостивар Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Гостивар е изграден објект со 70 стана, а вредноста на градбата изнесува 79 милиони денари.

Прочитај повеќе

Скопје – Бутел

Од во Во градба со 0 Comments

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во населбата Бутел во Скопје се гради објект што ќе има 312 стана односно станува збор за голем објект кој ќе овозможи покрив на глава на голем број ранливи семејства, односно лица од социјално ранливите категории граѓани. Исто како и во сите останати […]

Прочитај повеќе

Свети Николе

Од во Во градба со 0 Comments

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Свети Николе е изграден објект со 48 стана. Катност на објектот е приземје + 4 ката + поткровје. Становите се со површина од 34 до 46 метри квадратни.

Прочитај повеќе

Македонски Брод

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Македонски Брод Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонски Брод е објектот 6.15 УЕ бр.2 со 10 станови, катност на објектот е приземје + 2 ката

Прочитај повеќе

Прилеп 

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Прилеп Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Прилеп е изграден објектот Блок 2-4 Точила – 76 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката.

Прочитај повеќе

Демир Хисар

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Демир Хисар Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Демир Хисар е изграден објектот Блок 2 (5а) со 25 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката + поткровје.  

Прочитај повеќе

Ресен

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Ресен Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Ресен е изграден објектот Кумсал 2 со 18 станови, катност на објектот е приземје + 4 ката.

Прочитај повеќе

Штип

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Штип  Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Штип е изграден објектот Б-10 во населба Сењак 2. Објектот е со 91 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 3502 м2.

Прочитај повеќе

Кочани

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Кочани Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кочани се изградени следните објекти: На улица „13-та Бригада“ – Драчевик Б 2.1. Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 3 ката + потпокрив и вкупна […]

Прочитај повеќе

Берово

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Берово  Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Берово е изграден објект на улица „Моша Пијаде“ ББ. Објектот е со 51 стан, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 2098 м2.

Прочитај повеќе