Социјални ФП1674

Македонска Каменица

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Македонска Каменица Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонска Каменица е изграден објект на улица „Првомајска“ ББ – зграда 1 Објектот е со 29 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката + потпокрив и вкупна […]

Прочитај повеќе

Кавадарци

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Кавадарци Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кавадарци е изграден објект на улица „Блажо Алексов“ ББ – Б-2. Објектот е со 30 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката + потпокрив и вкупна корисна површина […]

Прочитај повеќе

Кичево

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Кичево Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Кичево е изграден објектот „Календарица 2“ Објектот е со 32 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката и вкупна корисна површина од 1371 м2.

Прочитај повеќе

Крива Паланка

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Крива Паланка Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Крива Паланка е изграден објект на улица „Маршал Тито“ ББ. Објектот е со 46 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 5 ката + потпокрив и вкупна корисна површина […]

Прочитај повеќе

Битола

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Битола Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Битола е изграден објектот БЛР1 Ц1. Објектот е со 78 стана, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 4 ката (+ 3 ката) и вкупна корисна површина од 3362 м2. Подолу […]

Прочитај повеќе

Охрид

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Охрид Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Охрид е изграден објектот „Расадник блок 3“ Објектот е со 71 стан, становите се со површина од 35 до 45 м2, со катност приземје + 5 ката и вкупна корисна површина од 3056 м2.

Прочитај повеќе

Скопје

Од во Завршени со 0 Comments

Изградени социјални станови во Скопје: 102 стана во 2 објекта Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Скопје, во населбата Ѓорче Петров изградени се објектите Јурија 3.1 и  Јурија 3.2 со вкупно 102 станови (2×51 стан), катност на објектите е приземје + 4 ката + поткровје  

Прочитај повеќе

Неготино

Од во Во градба со 0 Comments

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Неготино во процес на градба е објект со 62 стана.Катност на објектот е приземје + 3 ката. Во Неготино почна изградба на социјална зграда во која ќе можат да се вселат 62 семејства од социјално ранливите категории. Според Генералниот директор на АД […]

Прочитај повеќе

Пробиштип

Од во Во градба со 0 Comments

Прва социјална зграда во Пробиштип Во Пробиштип почна изградбата на социјална зграда во која ќе можат да се вселат 48 семејства од социјално ранливите категории. Според Генералниот директор на АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката Кристијан Трајковски, очекувањата се дека објектот ќе биде готов за 18 месеци, […]

Прочитај повеќе

Демир Капија

Од во Во градба со 0 Comments

Во Демир Капија се гради прва социјална зграда До крајот на септември следната година ќе заврши изградбата на социјална зграда во Демир Капија која е прв објект од ваков тип во градот. Во неа ќе се вселат 16 семејства од социјално ранливите категории граѓани. Според Генералниот директор на АДСДП, Кристијан Трајковски зградата во Демир Капија […]

Прочитај повеќе