Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 1/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2021-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 37 гаражни (паркинг) места  во Скопје и тоа: 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје 29 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА на Ул. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2021-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2021-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 37 гаражни (паркинг) места  во Скопје и тоа: 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје 29 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА на Ул. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.08.2021) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.08.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2021-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.08.2021) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2021-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 37 гаражни (паркинг) места  во Скопје и тоа: 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје 29 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА на Ул. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.07.2021) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе