Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 2/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,  пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2021-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (01.03.2021) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2021-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 6 станa и 9 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 5 СТАНОВИ ВО ГРАДБА во РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ во ОБЈЕКТ 1.12, во Скопје. Погледнете го Каталогот со шеми на становите 1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24, во Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2021-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2021-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021) Предмет на јавното наддавање е 1 изграден стан со подрум во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2021-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (25.01.2021) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2020-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 51 стан и 10 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 50 СТАНОВИ ВО ГРАДБА во РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ во ОБЈЕКТ 1.12, во Скопје. Погледнете го Каталогот со шеми на становите 1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24, во Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 9/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 9/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 9/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.11.2020) Предмет на јавното наддавање е 1 изграден стан со подрум во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации […]

Прочитај повеќе