Дом

Оглас бр. 5/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 27.07.2022 до 03.08.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.07.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Објава 06/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 06/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2022-СК за продажба на станови и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 стана и 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 23.06.2022 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.03.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022) Предмет на јавното наддавање се: 5 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2022-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2022-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022) Предмет на јавното наддавање се 2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ, на “Карпош Вojвода”, бб (објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8), во Охрид За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (23.06.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

02.06.2022 Генералниот директор во интервју за МРТ: Цени на станови и услови за купување

Од во Видеа со 0 Comments

Генералниот директор во интервју за МРТ: Цени на станови и услови за купување “АДИССДП останува регулатор на цената по м2 на пазарот на недвижнини’’, рече   Генералниот директор Кристијан Трајковски во интервју за Македонска Радио Телевизија, посочувајќи дека во наредниот период Друштвото ќе отпочне со градба на комерцијални станови во Скопје, Битола и Охрид. За останатите […]

Прочитај повеќе