Дом

Социјална зграда во Гостивар (03.03.2022)

Од во Известувања со 0 Comments

Социјална зграда во Гостивар Вкупно 70 семејства од социјално ранливите категории граѓани ќе можат да аплицираат на јавен оглас за распределба на станови во социјалната зграда во Гостивар. Министерството за транспорт и врски ќе го распише утре и ќе трае до 4 април. На ваков начин ќе се обезбеди дом за деца над 18 години […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 37 гаражни (паркинг) места  во Скопје и тоа: 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје 29 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА на Ул. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.01.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 22480/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 22480/2021 објавен на 29.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Градежни работи за изградба на објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 22188/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 22188/2021 објавен на 24.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 21800/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 21800/2021 објавен на 17.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 21784/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 21784/2021 објавен на 17.12.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2021 за продажба на деловен простор во Скопје и Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (17.12.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2021 за продажба на деловен простор во Скопје и Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (17.12.2021) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен […]

Прочитај повеќе